AsEP

Keep it short and clear ...
Opmaken van uw Asbestattest en Energie Prestatie certificaat

Bent u enkel op zoek naar een EPC, klik dan op deze link: https://www.epc-lievens.be

Vanaf 23/11/2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw/wooneenheid ouder dan 2001.
Vanaf 2025 is het attest ook verplicht voor gemeenschappelijke delen van appartementen.
In 2032 wil de overheid voor ieder gebouw >20m² in Vlaanderen een asbestattest.
Dit met als grote doel om deze gebouwen/attesten asbestveilig te hebben tegen 2040.
Ieder website zijn specialiteit en dus krijgt u hier geen theorie over asbest, noch het asbestattest.

Meer info over asbest en het asbestattest kan u vinden op de overheidswebsite van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij: https://ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest

Deze asbestinventaris is een niet destructief onderzoek.
Dat wil zeggen dat er mogelijk wel stalen genomen worden, maar enkel van zichtbare asbestverdachte materialen.
De asbestdeskundige inventarisatie gaat dus geen grote breekwerken verrichten.
Mogelijk zijn kleine beschadigingen eigen aan de staalnames.

Om een asbestattest te bekomen dient u een aantal stappen te doorlopen:

      1) Vul onderaan uw gegevens in voor uw vrijblijvende offerte op maat.
      2) U ontvangt de offerte en een door de overheid verplicht in te vullen opdrachtformulier.
      3) U stuurt het ingevulde document terug waarmee het vooronderzoek kan gestart worden.
      4) Er wordt een datum afgesproken voor het plaatsbezoek dat enkele uren in beslag kan nemen.
      5) De stalen worden naar een labo gestuurd voor onderzoek.
      6) Het opdrachtformulier, de bevindingen en het resultaat van de stalen worden in een database ingegeven.
      7) U krijgt een proefattest samen met de factuur.
      8) Na betaling krijgt u het asbestattest elektronisch opgestuurd.

Het plaatsbezoek:

Alle ruimtes moeten bezocht worden en dus ook toegankelijk zijn.
Bij asbestverdachte materialen worden foto's genomen.
Van een aantal materialen moet een staal genomen worden.
Deze stalen zullen kleine beschadigingen veroorzaken die niet hersteld worden.

En wat moet dat kosten?

De prijs is opgebouwd uit een deel dat we door moeten storten aan OVAM en de certificatie-instelling die controles uitoefent.
Een tweede deel is voor de stalen en een derde deel voor het onderzoek en opmaken van de attesten.

Indicatieve prijslijst asbestattest:

      Voor een appartement/studio: €400
      Voor een woning (vloeroppervlak ±250m²): €800
      Voor een woning of klein bedrijf (vloeroppervlak tot 500m²) €1000
      Voor een woning > 500m² vloeroppervlak: prijs op aanvraag
      Voor scholen, overheidsgebouwen en bedrijfsgebouwen: prijs op aanvraag
      Ook asbestinventarisatie in het kader van de CODEX is mogelijk op aanvraag

Combinatieprijs voor meerdere gebouwen en/of EPC.
Voorwaarden aanwezig bij de vrijblijvende offerte.

Het is mogelijk om zelf extra stalen te vragen of indien er (verplicht) meer stalen genomen moeten worden: ieder bijkomend staal: €50

Indien aanwezig moet er van volgende materialen verplicht minstens 1 staal genomen worden:

      1) Platen type "pical ®" (bv. In valse plafonds)
      2) Asbestboard (bv. Onderdaken)
      3) Zwarte lijmlagen (bv. Onder vinyltegels)
      4) Relatief harde en/of pasta-achtige kit of mastiek (grijze mastiek aan ramen)
      5) Bitumen, roofing, teer (bv. platte daken)
      6) Spuitlagen, bevlokking (bvb. Spuitasbest)
      7) Thermisch isolerend asbestverdacht materiaal (bvb. Leidingisolatie afgewerkt met gips)
      8) Pleisterwerk moet op meerdere plaatsen (bezetting langs binnen op muren en plafonds)
      9) Crepi (bezetting langs buiten)
      10) Tegellijm faiencetegels indien zichtbaar (bvb achter badkamer/keukentegels)


Wil u graag gebruik maken van mijn diensten:

Johan Lievens

Rijmenamseweg 40
B-2820 Bonheiden
info@asep.be

EPC-erkenningsnummer: EP11778
Ondernemingsnummer: BE 0855.668.969
Vraag hier uw offerte:

Naam aanvrager:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Betreft:      


Adres gebouw (en busnummer):

Bouwjaar:

Aantal woningen:

Andere bijkomende info:


VERZENDEN